Overblijf ASKA

Overblijf ASKA

Overblijven / tussenschoolse opvang

Voor wat betreft tussenschoolse opvang spreekt de wetgeving over overblijven in artikel 45 Wet op het Primair Onderwijs. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor overblijven of tussenschoolse opvang. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Dit gebeurt via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad die instemmingsrecht heeft. Wet en regelgeving van buitenschoolse en tussenschoolse opvang zijn nog niet op elkaar afgestemd.
Onze school biedt een professioneel programma voor tussen- en naschoolse opvang. De school heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Plateau Kinderopvang.
Zij verzorgen voor ons de tussentijdse opvang (overblijf in de middagpauze) en voor de leerlingen van de KC Kloosterveen is er plaats in de voor- en naschoolse opvang. U kunt ervoor kiezen daar gebruik van te maken. Alle contacten en financiën voor de opvang lopen via Plateau Kinderopvang.  
Voor meer informatie zie www.aska.nl
Ook andere kinderopvangorganisaties  bieden tussenschoolse opvang aan. Zij halen de kinderen dan van school en zorgen dat de kinderen na de middagpauze op tijd weer in hun klas zitten.