Jaaroverzicht oudercontacten

Jaaroverzicht oudercontacten

Wij vinden het uiterst belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over het onderwijs op onze school en over de ontwikkeling van uw kind. Wij bieden u daarvoor een informatiecyclus per schooljaar aan. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht of de school (app, website, administratie, managementteam) als u informatie wenst of iets wilt bespreken.
Met zorgen en/of problemen over uw kind, gaat u in eerste instantie naar de leerkracht. Komt u er samen niet uit, blijven uw zorgen bestaan of voelt u zich onvoldoende gehoord/geïnformeerd  dan kunt contact opnemen met het schoolzorgteam (leerlingontwikkeling) of de directie. U wordt dan z.s.m. uitgenodigd voor een gesprek.
 

Jaaroverzicht geplande contacten: 

augustus/september:

In een van de eerste weken van het schooljaar wordt voor de ouders een informatieavond gehouden. U kunt dan kennismaken met de leerkracht van uw kind. En u krijgt een overzicht van wat er in het komende jaar staat gepland aan leerstof en activiteiten. Natuurlijk kunt u op deze avond ook uw vragen stellen. De data van de informatieavonden staan op de jaarkalender en in het informatiebulletin.
In de derde schoolweek bent u van harte welkom om na schooltijd een kijkje in de klas te nemen. U kunt dan even de nieuwe spullen, plek en lokaal bekijken. Uw kind zal u graag alles willen laten zien.
In de tweede en derde week van het schooljaar worden de ouders van leerlingen die extra ondersteuning krijgen uitgenodigd om de inhoud daarvan te bespreken.

november:

  • Spreekavond groep 1 t/m 8
  • Algemene informatieavond voor alle ouders over een schools- of opvoedkundig onderwerp

maart:

Spreekavond groep 3 t/m 8: rapportbespreking. Ouders krijgen informatie over de ontwikkeling en leervorderingen van hun kind en kunnen informatie geven, of kunnen vragen stellen over hun kind. Ook kan er informatie worden gevraagd over de gang van zaken in de groep.

april:

Spreekavond groep 1 en 2: 1e rapportbespreking. Ouders krijgen informatie over de ontwikkeling en leervorderingen van hun kind en kunnen informatie geven, of kunnen vragen stellen over hun kind. Ook kan er informatie worden gevraagd over de gang van zaken in de groep.

juni:

Spreekavond groep 1 t/m 8: rapportbespreking. Ouders krijgen informatie over de ontwikkeling en leervorderingen van hun kind en kunnen informatie geven, of kunnen vragen stellen over hun kind. Ook kan er informatie worden gevraagd over de gang van zaken in de groep.
 

Overige contacten:

Inloop:

De ouders kunnen in groep 1 en tot de herfstvakantie in groep 2 dagelijks hun kind in de klas brengen.   
Vanaf de herfstvakantie van groep 2 tot eind groep 4 is er wekelijks een inloopmiddag: even weeknummers op dinsdag, oneven weeknummers op donderdag van 15.00 uur - 15.30 uur. De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig, een vraag stellen kan natuurlijk, maar dit moment is niet bedoeld om informatie over leerontwikkelingen te geven.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er maandelijks een inloopmiddag van 15.00 uur - 15.30 uur. Deze is vastgesteld op de laatste donderdag van de maand, data staan vermeld in de kalender.

Huisbezoek:

Bij de vierjarigen komt de leerkracht vooraf of in de eerste drie schoolmaanden een keer op huisbezoek. (volgens afspraak).

Kloosterkrant:

De digitale ‘Kloosterkrant’ komt een keer per 14 dagen uit. In dit mededelingenblad staat allerlei informatie over schoolse zaken. Wanneer u prijs stelt op een papieren versie kunt u dit melden bij de administratie.

Panelavonden:

Gedurende het schooljaar zijn er 4 panelavonden (data zie kalender) waar ouders met het managementteam en een afgevaardigde van de MR alles kunnen bespreken wat de school betreft, mits het algemeen blijft en niet gaat om een kind, een ouder of een teamlid. De onderwerpen staan vermeld in de aan de panelavond voorafgaande Kloosterkrant, zowel ouders als school dragen de onderwerpen aan. Ouders kunnen ook op de avond zelf nog onderwerpen ter sprake brengen. Elke ouder die wil mee discussiëren over allerlei de school betreffende onderwerpen is welkom, de klassenouders worden specifiek uitgenodigd.

Klassenouders:

Aan het begin van elk schooljaar wordt er in elke groep een klassenouder (of duo klassenouders) aangesteld. Zij zijn o.a. aanspreekpunt voor de leerkracht en oudervereniging voor het regelen van ouderhulp en voor de ouders om (organisatorische) zaken te bespreken met de leerkracht/school (zie ook protocol Klassenouders op de website).

Hulpouders:

Op vele manieren kunnen de ouders hulp bieden bij werkzaamheden en activiteiten in de school. U krijgt bericht wanneer u zich kunt opgeven voor een ouderhulp activiteit. De school stelt de hulp van de ouders bijzonder op prijs. Elke klas heeft een klassenouder die deze hulp coördineert. Zij vormen de verbinding tussen leerkracht en ouders voor tal van zaken.