Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR voor u?

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt de beslissingenMeer lezen...


Notulen MR vergaderingen

25 september 2017; 13 november 2017; 15 januari 2018; 19 februari 2018; 9 april 2018.


Wat doet de GMR voor u?

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving, door bekwame en betrokken medewerkers. Daartoe heeft Plateau op elke school een Medezeggenschapsraad (MR) en op bovenschools niveau deMeer lezen...