Groep 7

Dalton

Vrijheid In de groepen 6, 7 en 8 wordt leerkrachtgestuurd gewerkt wat betreft het aanleren en inoefenen van de kernvaardigheden. Daarnaast is sprake van gedeelde sturing en zelfverantwoordelijk leren. Dit houdt in dat de rolMeer lezen...


Schoolafspraken

Omgangsregels We hebben en tonen respect voor onszelf en voor de ander. We noemen elkaar bij de naam en gebruiken geen bijnamen of scheldwoorden. We nemen onszelf en de ander serieus. We laten iedereen inMeer lezen...


Lesprogramma groep 7

Taal-lezen Lezen en spelling Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode Flits.  Het is een methode voor  voortgezet technisch lezen. Elke basisles duurt 30 minuten. Er zijn aparte lessen voor technisch lezen, vloeiend lezenMeer lezen...


Extra activiteiten

In groep 7 is een aantal excursies standaard. We brengen een bezoek aan de dienst stadsbeheer van de gemeente Assen.  Groep 7 neemt deel aan een veldwerkdag, georganiseerd door het Drents Landschap. Verder wordt een bezoekMeer lezen...


Methode- en oefenwebsites

Hier kunt u links vinden naar websites over onze lesmethodes en naar websites met leuke en nuttige oefenstof ter ondersteuning van het lesprogramma voor kinderen. Vaak vinden kinderen het fijn om thuis te oefenen ofMeer lezen...