De school

Visie en missie

KC Kloosterveen geeft leerlingen en personeel de ruimte en tijd om zich verbonden te voelen met de school en samen te gaan werken aan de verdere ontwikkeling. Het welzijn van leerlingen en personeel is vanMeer lezen...


Schoolgids 2018-2019

In de schoolgids kunt u algemene informatie lezen over de school. Klik hier om de schoolgids te openen. Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers de inhoud lezen en zich conformeren aan de inhoud. 


Schooljaarplan

Het schooljaarplan bevat gegevens over de schoolontwikkeling van het afgelopen en komende schooljaar. Klik hier om het SJP te openen.


Schoolplan

Klik hier om het Schoolplan 2015-2019 te openen


Protocollen

Klik hier voor het Veiligheidsplan Klik hier voor het Pestprotocol Klik hier voor het Verwijzingsprotocol Voortgezet onderwijs Klik hier voor het Schoolreisprotocol Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel