Dalton

Daltononderwijs

gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische samenleving.Meer lezen...


Hoe geeft obs Kloosterveen vorm aan het Dalton-onderwijs?

De pedagogische visie De rol van de leerkracht is meer coachend en begeleidend en minder puur gericht op kennisoverdracht. De kinderen zijn in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen taakwerk.Meer lezen...


Historie van het Daltonplan

De Daltonpedagogiek is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). Als schoolkind had ze het moeilijk en demotiverend gevonden om alsmaar stil te zitten, alsmaar te luisteren, te oefenen en teMeer lezen...